Les dates i horaris dels seminaris pel curs 2020-21 estan pendents de determinar.