Per a formalitzar la matrícula 2020 cal que:

1 - Ompliu, signeu i entregueu a la secretaria del centre l'imprès de sol·licitud de matrícula que trobareu AQUÍ.

2 - Entregueu 1 fotografia en color recent mida carnet d'identitat

3 - En el cas d'alumnat de cicles formatius, feu el pagament de material escolar a la secretaria del centre. Import: 90 euros.
També es pot fer el pagament mitjançant transferència bancària al número de compte ES04 2100 0014 160200910659 (titular Associació +e).
En aquest cas, cal presentar a la secretaria del centre el justificant de transferència.

4 - En el cas d'alumnat menor de 28 anys de cicles formatius, feu el pagament de l'assegurança escolar a la secretaria del centre. Import: 1,5 euros. 

5 - També haureu de mostrar la documentació original següent, segons els estudis, edat, requisits d'accés i descomptes especials

Documentació acreditativa 

Tot l'alumnat ha de presentar els documents següents:

- Original del DNI, NIE, o bé el passaport o el document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris

- Original del número de la seguretat social (només alumnat de cicles formatius)

- Original de la tarjeta sanitària


Si l'alumne/a és menor d'edat
, també ha de presentar els documents següents:

- Original del DNI, NIE, o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris de la mare/el pare o tutor/tutora.

- Llibre de família original o altres documents originals relatius a la filiació.


Si l'alumne/a està en situació d'acolliment
, també ha de presentar els documents següents:
 

- Original del document de resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

- Original del DNI, NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet); o bé del passaport o del document d'identitat del país d'origen, si es tracta d'estrangers comunitaris.


Documentació que acredita el compliment dels requisits d'accés (només alumnat de cicles formatius)

- Original del certificat estudis ESO (en cas de grau mitjà)

- Original del certificat estudis BATXILLERAT (en cas de grau superior)

- Original del certificat resultats proves d'accés (en cas de grau mitjà i grau superior)


Documentació que acredita necessitats especials

Original del certificat oficial (NEE) que ho acrediti.


Descomptes

Original del carnet de família monoparental o nombrosa.

Per a formalitzar la matrícula per a realitzar estudis de grau mitjà o grau superior d'arts plàstiques i desseny podeu consultar el següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/matricula/

Calendari 

Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): de l'1 al 7 de setembre de 2020

Com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, podran fer la preinscripció presencial. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre trucant de 9.00 a 13.00 h al telèfon 935 887 000 Extensió 4407 o a través d’Internet enviant un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Podeu consultar tota la informació sobre el calendari AQUÍ.

Per a més informació i pla d'estudis sobre el cicle de CFGS d'espais interactius podeu consultar informació AQUÍ.