Aquí podeu trobar alguns documents relatius a tràmits que podeu fer a l'escola:

CALENDARI ESCOLAR 2021-2022 (PDF 446 KB)

PLA D'OBERTURA DE CENTRE 2021-22 (PDF 170 KB)

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID alumnat, majors d'edat 
(PDF 834 KB)
Cal omplir, signar i entregar el 1er dia d'entrada al centre.

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID alumnat, menors d'edat (PDF 754 KB)
Cal omplir, signar i entregar el 1er dia d'entrada al centre.

RECOMANACIONS I PROCEDIMENTS D'ACTUACIÓ (PDF 1,7 MB)

BUTLLETA MATRÍCULA (PDF 86 KB)