Aquí podeu trobar alguns documents relatius a tràmits que podeu fer a l'escola:

NORMATIVA ACADÈMICA (PDF 174 KB)

CALENDARI ESCOLAR 2020-2021 (PDF 45 KB)

IMPRÈS D'AUTORITZACIÓ per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius (PDF 347 KB)

PLA D'OBERTURA CURS 2020-21 (PDF 3,5 MB)

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID alumnat, majors d'edat (PDF 411 KB)

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID alumnat, menors d'edat (PDF 506 KB)

BUTLLETA MATRÍCULA
 
(PDF 86 KB)

RECOMANACIONS I PROCEDIMENTS D'ACTUACIÓ

PRESENTACIÓ DE CURS CICLES CFGM 2020-21 (PDF 2,7 MB)
Descripció dels cicles formatius de grau mitjà i funcionament general de l'escola curs 2020-21.