Fa 4 anys vam iniciar els estudis del Cicle Formatius de Grau Superior d'Espais interactius. Des de llavors i, seguint la pedagogia troncal de l'escola de treball per projectes vinculats al territori i a les necessitats del mercat laboral, hem recopilat un resum dels projectes fets per l'alumnat de l'escola tan de 1er com de 2n curs.