Aquest curs persegueix un doble objectiu:

 • Facilitar una primera presa de contacte amb el món del disseny i amb els camps creatius propis del cicles que es poden cursar al nostre centre. Això ajuda els nostres futurs estudiants a decidir amb coneixement de causa quins estudis volen engegar i els proporciona uns coneixements bàsics i una experiència que repercuteixen positivament en el seu futur rendiment com a estudiants de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.
 • Preparar als estudiants per superar les proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny (prova comuna i específica). Aquest curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i permet millorar la puntuació final de les proves.

Pla d'estudis del curs d'introducció al disseny i preparació de les proves d'accés curs 2019-2020

El curs proporciona preparació per a totes les matèries comuns i específiques de les proves d'accés. Integrats dins de les assignatures també ofereix espais de caire eminentment pràctic concebuts com a tallers on els estudiants poden experimentar amb conceptes i procediments de treball que els permeten rebre una introducció als camps del disseny d'interiors, del disseny gràfic i de la serigrafia. Un cop finalitzat el curs, i en el cas de que totes les assignatures estiguin aprovades, edRa proporcionarà el certificat corresponent destinat a les proves d'accés. Si voleu aclarir qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l'escola.

 • Horari del curs: de 15.00 a 21.00 h.
 • Durada del curs: de setembre a maig (finalitza coincidint amb les proves d'accés)
 • Tutor/a de grup: Mercedes Coronado
 • Coordinador/a del curs: Mercedes Coronado
 • Assignatures i professorat:
  • Llengua castellana: Mercedes Coronado
  • Llengua catalana: Anna Coch
  • Matemàtiques: Manu Martí
  • Anglès: Anna Coch
  • Història: Mercedes Coronado
  • Dibuix tècnic: Manu Martí
  • Dibuix artístic: Juan Miguel Fernández
  • Cultura Audiovisual: Marta Calvó
  • Volum: Pep Borràs i Xavi Medina