Els alumnes de segon del CFGM en producte gràfic interactiu han acabat el curs dissenyant i produint una narració basada en una projecció interactiva. Per a realitzar-lo han intervingut diferents mòduls:

- A Multimèdia, s'han creat els elements gràfics i sons del projecte al mòdul de multimèdia
- A Volum, s'han creat els elements físics,
- A Web, s'ha produït el prototip digital interactiu
- I Obra Final, s'ha tutoritzat tot el projecte

La instal·lació consistia en una projecció sobre un tapís rodó d'un metre i mig de diàmetre, que contenia una sèrie de punts de detecció. Cada història s'anava explicant a través d'una projecció sobre aquest tapís. A partir d'uns elements físics que interactuaven sobre els punts de detecció del tapís, la projecció anava canviant i explicava la història plantejada.

El projecte tenia diversos elements comuns:
- Un ombracle, un espai fosc on es produïa la projecció interactiva
- Document digital en codi HTML 5 i javascript
- Tapís circular blanca amb un un circuït amb punts de detecció personalitzats.
- Gràfics, vídeos i sons personalitzats per a cada història
- Peces de detecció personalitzades.
- Placa MAKEY-MAKEY

S'han creat equips de treball entre els alumnes i has realitzat les següents tasques: història, guió, edició i generació de recursos gràfics i sonors, prototipar i representar el projecte final.