Aquest curs persegueix un doble objectiu:

 • Facilitar una primera presa de contacte amb el món del disseny i amb els camps creatius propis del cicles que es poden cursar al nostre centre. Això ajuda els nostres futurs estudiants a decidir amb coneixement de causa quins estudis volen engegar i els proporciona uns coneixements bàsics i una experiència que repercuteixen positivament en el seu futur rendiment com a estudiants de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.
 • Preparar als estudiants per superar les proves d'accés als cicles d'arts plàstiques i disseny. Aquest curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i permet millorar la puntuació final de les proves.

Pla d'estudis del curs d'introducció al disseny i preparació de les proves d'accés curs 2020-2021

El curs proporciona preparació per a totes les matèries específiques de les proves d'accés al l'Escola d'Art i Disseny edRa. Les sessions de preparació de les matèries comuns es realitzaran a un centre pendent de determinar. Integrats dins de les assignatures també ofereix espais de caire eminentment pràctic concebuts com a tallers on els estudiants poden experimentar amb conceptes i procediments de treball que els permeten rebre una introducció als camps del disseny d'interiors, del disseny gràfic i de la serigrafia. Un cop finalitzat el curs, i en el cas de que totes les assignatures estiguin aprovades, edRa proporcionarà el certificat corresponent destinat a les proves d'accés. Si voleu aclarir qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb l'escola.

 • Horari indicatiu: de 14.45 a 21.00 h. de dilluns a dijous.
 • Durada del curs: de setembre a maig (finalitza coincidint amb les proves d'accés)
 • Tutor/a de grup: Mayje Álvarez
 • Coordinador/a del curs: Manu Martí
 • Assignatures i professorat:
  • Dibuix artistic: Mayje Álvarez
  • Dibuix tècnic: Manu Martí
  • Disseny: Xavi Medina
  • Fonaments de les arts: Pendent de determinar
  • Cultura Audiovisual: Juan Miguel Hernández