Titulació

 • Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en Projectes i direcció d'obres de decoració
 • Família professional de Disseny d'interiors
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny
 • 1800 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics
 • 90 hores de Projecte final i 60 hores de pràctiques en empreses, estudis o tallers, a realitzar durant el primer trimestre del segon curs acadèmic

Què pots fer després?

Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic superior o tècnica superior, que et permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement)
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
 • al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • projectes d'obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior
  • direcció d'obres de decoració
  • representació gràfica de treball

Com pots accedir al cicle?

Hauràs de fer una prova d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la et caldrà tenir com a mínim 19 anys l'any en què fas la prova o bé tenir 18 anys (o complir-los l'any en què fas la prova) si tens el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalen. Si ja tens el títol de batxillerat només et caldrà superar la part específica de la prova. Tindràs accés directe si ja tens tens el títol de batxillerat artístic, o bé tens el títol de batxillerat d'altres modalitats i has cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny, o bé tens el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, o bé tens el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.  Et recomanem que consultis l'apartat de proves d'accés i de curs introductori per ampliar informació.

Més informació AQUÍ.

Organització i pla d'estudis

 • Mòduls:
  • Història de l'Arquitectura i del seu Entorn Ambiental (60 hores)
  •  Història de l'Interiorisme (60 hores)
  •  Dibuix Artístic (90 hores)
  •  Dibuix Tècnic (150 hores)
  •  Expressió Volumètrica (120 hores)
  •  Mitjans Informàtics i Audiovisuals (120 hores)
  •  Projectes (270 hores)
  •  Projectes: Projectes i Direcció d'Obres (390 hores)
  •  Tecnologia i Sistemes Constructius (120 hores)
  •  Tecnologia i Sistemes Constructius: Projectes i Direcció d'Obres (270 hores)
  •  Programació d'Obres (90 hores)
  •  Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (60 hores)
  •  Projecte Final (90 hores)
   Després de finalitzar els mòduls, elaboraràs una obra o projecte final on aplicaràs i consolidaràs els coneixements adquirits. Aquesta tasca dura uns quants mesos (generalment tota la tardor) durant els quals treballaràs de forma autònoma però amb l'ajud d'un tutor. EL projecte final es pot basar en una proposta formulada des del propi centre o bé en una proposta de l'alumne. Consulta la normativa del centre per conèixer el procediment amb més detall. En el termini fixat pel centre hauràs d'entregar la feina feta i defensar-la davant d'una comissió d'avaluació.
  • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
   Durant el segon any acadèmic, passaràs un període de formació en un centre de treball on prendràs contacte amb el món professional i adquiriràs experiència en condicions de treball reals fora de l'entorn educatiu. Aquesta experiència es considera imprescindible per completar la formació com a futur professional. L'EDRA facilita convenis de pràctiques amb empreses locals i en alguns casos també de l'estranger. Durant el període de FCT pactaràs amb el centre de treball i amb el tutor de pràctiques de l'EDRA la temporització i tasques a realitzar, et faran el seguiment i finalment avaluaran el resultat. Consulta la normativa del centre i l'apartat de pràctiques per conèixer el procediment amb més detall.

Matrícula

Podeu consultar el període de matrícula en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.