Titulació

 • Tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en Gràfica interactiva, perfil professional d’Espai interactiu.
 • Família professional de Comunicació Gràfica i Audiovisual
 • Cicle Formatiu de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny
 • 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics
 • 99 hores de Projecte final i 280 hores de pràctiques en empreses, estudis o tallers, a realitzar durant el primer trimestre del segon curs acadèmic

Què pots fer després?

Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic superior o tècnica superior, que et permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement)
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
 • al món laboral, per dur a terme tasques relacionades amb:
  • Realització de productes gràfics interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies.
  • Disseny i desenvolupament de webs i apps.
  • Disseny i coordinació de muntatge físic d'espais interactius.
  • Domini dels llenguatges de programació i dispositius d'entrada i sortida per al
   prototipat d'espais interactius.
  • Dinamització de processos de codisseny i disseny participacipatiu.
  • Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny
   d’interfícies.
  • Col∙laborador gràfic en realització multimèdia en equips multidisciplinaris.
  • Gestió de projectes multimèdia en equip multidisciplinari.
  • Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes
   de gràfica interactiva en l'àmbit d'espai interactiu.

Com pots accedir al cicle?

Hauràs de fer una prova d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la et caldrà tenir com a mínim 19 anys l'any en què fas la prova o bé tenir 18 anys (o complir-los l'any en què fas la prova) si tens el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalen. Si ja tens el títol de batxillerat només et caldrà superar la part específica de la prova. Tindràs accés directe si ja tens tens el títol de batxillerat artístic, o bé tens el títol de batxillerat d'altres modalitats i has cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny, o bé tens el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, o bé tens el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. Et recomanem que consultis l'apartat de proves d'accés i de curs introductori per ampliar informació.

Pla d'estudis

 • Fonaments de la representació i expressió visual (99 h)
 • Mitjans informàtics (99 h)
 • Teoria de la imatge (66 h)
 • Fotografia (99 h)
 • Formació i orientació laboral (66 h)
 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia (99 h)
 • Projectes de gràfica interactiva (200 h)
 • Projecte integrat (99 h)
 • Interfícies gràfiques d'usuaris (165 h)
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual (102 h)
 • Llenguatge de programació (132 h)
 • Recursos gràfics i tipogràfics (99 h)
 • Projectes d'espai interactiu (197 h)
 • Tecnologia d'espai interactiu (283 h)
 • Formació en centre de treball (FCT) (280 h)

Durant el segon any acadèmic, passaràs un període de formació en un centre de treball on prendràs contacte amb el món professional i adquiriràs experiència en condicions de treball reals fora de l'entorn educatiu. Aquesta experiència es considera imprescindible per completar la formació com a futur professional. L'EDRA facilita convenis de pràctiques amb empreses locals i en alguns casos també de l'estranger. Durant el període de FCT pactaràs amb el centre de treball i amb el tutor de pràctiques de l'EDRA la temporització i tasques a realitzar, et faran el seguiment i finalment avaluaran el resultat. Consulta la normativa del centre i l'apartat de pràctiques per conèixer el procediment amb més detall.

Matrícula

Podeu consultar el període de matrícula en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.