Podeu trobar tota la informació sobre les dates i reunions del l'inici de curs 2018-19 AQUÍ (PDF)

Titulació

 • Tècnic/a d'arts plàstiques i disseny en serigrafia artística
 • Família professional d'Arts aplicades al llibre
 • Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny
 • 840 hores distribuïdes en un curs acadèmic
 • 25 hores de Projecte final i 85 hores de pràctiques en empreses, estudis o tallers, a realitzar durant el primer trimestre del segon curs acadèmic

Què pots fer després?

Quan superes aquest cicle formatiu obtens un títol de tècnic o tècnica, que et permet accedir:

- al batxillerat
- a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés)
- al món laboral, com a artista autònom o autònoma, o en associació amb un taller o una empresa dedicada a les arts gràfiques o a les aplicacions de disseny gràfic, tèxtil, decoració, vidre i ceràmica, o a la conservació i restauració del patrimoni artístic

Com pots accedir al cicle?

Hauràs de fer una prova d'accés (part comuna i part específica). Per fer-la et caldrà tenir com a mínim 17 anys l'any en què fas la prova. Si ja tens el títol de l'ESO només et caldrà superar la part específica de la prova. Tindràs accés directe si ja tens un títol de tècnic o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents. Et recomanem que consultis l'apartat de proves d'accés per ampliar informació.

Organització

Tutor/a de primer curs: Montse Fonts
Tutor/a d'Obra Final: Gemma Miralles
Tutor/a de pràctiques en empresa: Montse Ollé i Manu Martí
Coordinadors/es de cicle: Isabel Sabaté

Pla d'estudis

 • M1: Història de la cultura i de l'art: arts del llibre (60 h)
  professora: Mercedes Coronado
 • M2: Projectes (90 h)
  professors/es: Gemma Miralles i Xavi Medina
 • M3: Tècniques d'expressió gràfica (150 h)
  professors/es: Manu Martí, Jorge Vicente i Mayje Álvarez (monogràfic d'enquadernació)
 • M4: Disseny assistit per ordinador (60 h)
  professors/es: Gemma Miralles i Jordi Hernández
 • M5: Materials i tecnologia (60 h)
  professor: Joan Miquel Fernández
 • M6: Taller de fotografia (60 h)
  professor: Joan Miquel Fernández
 • M7: Taller de tècnica serigràfica (300 h)
  professores: Montse Fonts i Isabel Sabaté
 • M8: Formació i orientació laboral (60 h)
  professora: Montse Ollé
 • Projecte Final
  professora: Isabel Sabaté
  Després de finalitzar els mòduls, elaboraràs una obra o projecte final on aplicaràs i consolidaràs els coneixements adquirits. Aquesta tasca dura uns quants mesos (generalment tota la tardor) durant els quals treballaràs de forma autònoma però amb l'ajud d'un tutor. EL projecte final es pot basar en una proposta formulada des del propi centre o bé en una proposta de l'alumne. Consulta la normativa del centre per conèixer el procediment amb més detall. En el termini fixat pel centre hauràs d'entregar la feina feta i defensar-la davant d'una comissió d'avaluació.
 • Formació en centre de treball (FCT)
  durada: 85 h

Durant el segon any acadèmic, passaràs un període de formació en un centre de treball on prendràs contacte amb el món professional i adquiriràs experiència en condicions de treball reals fora de l'entorn educatiu. Aquesta experiència es considera imprescindible per completar la formació com a futur professional. L'EDRA facilita convenis de pràctiques amb empreses locals i en alguns casos també de l'estranger. Durant el període de FCT pactaràs amb el centre de treball i amb el tutor de pràctiques de l'EDRA la temporització i tasques a realitzar, et faran el seguiment i finalment avaluaran el resultat. Consulta la normativa del centre i l'apartat de pràctiques per conèixer el procediment amb més detall.

Matrícula

Podeu consultar el període de matrícula en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.