L’edRa s’afegeix al programa d’intercanvi internacional Erasmus+

Fotografia: Ajuntament de Rubí

L’Escola Municipal d’Art i Disseny ja és una més d’Espanya que participa en el programa Erasmus+, el qual permet l’intercanvi internacional d’alumnat. 

Tal com ha comunicat el Servei Espanyol per la Internacionalització de l’Educació (SEPIE), l’edRa disposarà de la Carta Erasmus d'Educació Superior fins al 2027.

La Carta Erasmus d'Educació Superior proporciona el marc general per a les activitats de cooperació que una institució d'ensenyament superior pot desenvolupar a dins del programa Erasmus+. Estableix els principis fonamentals i els requisits mínims que qualsevol institució d'ensenyament superior ha de respectar en el desenvolupament de les diferents accions Erasmus+. La Carta es concedeix per tota la durada del programa i compromet el centre a seguir-ne els principis. D’aquesta manera, l’alumnat de cicles formatius de l’escola podrà participar en intercanvis de mobilitat Erasmus+ durant la seva etapa de formació i també de pràctiques en empresa.