El compromís amb l’alumnat, un dels valors essencials de l’Escola d'Art i Disseny de Rubí

L’edRa té una llarga experiència, més de 80 anys, en la formació i ensenyament en el sector del disseny i de les arts. El nostre èxit recau en un fort compromís amb l’alumnat i amb la implicació de tots els membres del centre amb els nostres estudiants i el seu entorn.

Som un centre públic i autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Oferim un ensenyament basat en la creativitat i amb la vinculació dels estudiants amb l’entorn social i empresarial. 

El compromís que tenim amb els alumnes és un dels principis de l’edRa. El nostre centre és com una gran família. Tot l’equip de l’escola ofereix un tracte molt proper a l’estudiant i al seu entorn. Promovem proximitat i atenció tant de l’alumne com del grup. 

Un altre dels valors que oferim des de l’edRa és la vinculació amb l’entorn. Donem visibilitat al talent dels nostres estudiant a través de la col·laboració amb diferents empreses, associacions i institucions, tant de Rubí com de la rodalia.

Oferim una formació basada en la utilització de la tecnologia i en projectes transversals. D'aquesta manera, proporcionem a l'alumne un ensenyament integral i adaptat a l’actualitat.

Fomentem la flexibilitat i l’autonomia. D’aquesta manera, treballem per impulsar la seva adaptació al món laboral, tan canviant avui en dia. A través de la realització de projectes reals, aconseguim vincular l’alumne amb les necessitats presents tant en l’àmbit social actual com en el sector empresarial.

L’edRa i el compromís amb l’alumnat

El centre és una gran família amb tres valors fonamentals: calidesa, exigència i atenció a la diversitat del grup i de l’alumne. Des de l’escola oferim un tracte molt proper a l’alumne i al seu entorn.

Tenim un fort compromís amb l’alumnat. Realitzem tutories periòdiques i fem un seguiment exhaustiu de cada un dels nostres estudiants. D’aquesta manera, els acompanyem durant tot el seu procés de formació.

També realitzem sessions d’orientació. El tutor de cada alumne s'encarrega de facilitar l'aprenentatge i d’atendre les diferents necessitats i ritmes que caracteritzen a l’estudiant i a tot el grup.

Oferir un tracte proper i tenir un compromís amb l’estudiant convida al fet que els alumnes se sentin en tot moment acompanyats. Totes les seves inquietuds i dubtes que els poden sorgir són atesos i resolts pel personal educatiu.

Tenim com a objectiu vetllar pel correcte desenvolupament dels estudiants, tan personal com professionalment. Amb el nostre compromís cap a cadascun d’ells aconseguim que realitzin amb èxit els seus estudis i ens assegurem que trobin el camí per assolir totes les competències i responsabilitats.

Vine a estudiar a un centre que se sent com una gran comunitat, amb un ambient de calidesa i acompanyat en tot moment. Una escola on el compromís amb l'alumnat és un dels seus principis fonamentals. Demana més informació per conèixer moltes més coses de l’edRa!