Què aprendràs?
- A crear imatges, gràfics i vídeos d’animació,
- a dissenyar interfícies gràfiques d’usuari, webs i apps,
- a programar en diferents llenguatges i entorns,
- i a elaborar maquetes i prototips físics.
Però, sobretot, aprendràs a fer màgia amb l’art i la tecnologia seguint una metodología basada en projectes.
Com ho aprendràs?

La nostra filosofia es basa en el learning by doing i fomentem el treball amb projectes reals com:
- Instal·lacions, projeccions i sensors
- Pàgines web i web apps
- Programació creativa
- Realitat augmentada
- Facial motion capture
- Mapping
- Ambientació recreativa
- Videojocs i interacció gestual
- Realitat híbrida
- Vídeo floor interactiu
- Animatronics

Quines són les sortides professionals del cicle?

Podràs treballar en estudis o equips creatius en el camp de l’art, la comunicació i la publicitat ens sectors i projectes com:

- Campanyes de comunicació (intervencions com a part d’esdeveniments i presentacions comercials o institucionals)
- Retail (prototips d’expositors interactius en punts de venda i prototips de botigues que proporcionen experiències interactives com a valor afegit)
- Fires, congressos i festivals (stands i arquitectura efímera interactiva)
- Didàctica i museística (instal·lacions, apps i webs per reforçar continguts)
- Instal·lacions artístiques

Com accedir directament al cicle?
Persones que tinguin algun dels títols o acreditacions següents:
- Títol de batxiller de modalitat d'arts o l'artístic experimental.
- Títol de batxiller d'altres modalitats si s'han cursat 3 matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
- Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny
- Títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny.
- Títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'Arts Plàstiques i Disseny a efectes de la prova d'accés
- Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura, Enginyeria tècnica en disseny industrial
- Títol superior (diplomatura) d'arts plàstiques o títol superior de disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals
- Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986.
- Resolució d'exempció reconeguda per la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.
Com accedir al cicle fent prova d'accés específica?
Han de realitzar la part específica de la prova d'accés les persones que tinguin:
- Títol de batxiller
- Títol de tècnic o tècnica de Formació Professional
- Qui ha superat la prova d'accés a grau superior de formació professional

Com accedir al cicle fent proves d'accés específica i comuna?

Les persones sense requisits acadèmics  poden accedir als cicles d'Arts Plàstiques i Disseny de grau superior superant  la part comuna i la part específica de la prova d’accés i, que tinguin 19 anys complerts o que els compleixi el mateix any de la prova, tot i no tenir cap dels títols o acreditacions esmentats anteriorment

Important!!

Les proves específiques i generals tenen un calendari independent a la preinscripció i matrícula. Per a més informació i formalització de la preinscripció a les proves consulteu el següent enllaç. Si teniu dubtes truqueu a l'escola edRa de 8:00 a 15:00h.

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre s’ha de fer la inscripció a la prova d'accés (general o específica).