GRAU MITjÀ

(Més informació AQUÍ).

Convocatòria ORDINÀRIA 2020 (part comuna i/o específica)

Inscripció: del 16 (a partir de les 9 h) al 26 de març de 2020
Pagament de la taxa: fins al 27 de març de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 14 d'abril de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 15 al 28 d'abril de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 d'abril de 2020

 • Prova part comuna: 6 de maig de 2020

  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 h Primer bloc: part comunicativa i social
  18 h Descans
  18.30 h Segon bloc: part científicotecnològica i matemàtica
 • Prova part específica: 7 de maig de 2020

  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 a 18 h Part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 22 de maig de 2020
Termini per presentar reclamacions: del 25 al 27 de maig de 2020
Qualificacions definitives: a partir del 29 de maig de 2020

Si els aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major (cal acreditar documentalment) poden presentar-se a la convocatòria d'incidència. 

Convocatòria d'INCIDÈNCIES 2020

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 15 de maig de 2020
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 18 de maig de 2020
Prova: 19 de maig de 2020 a les 9.30 h (part comuna) i a les 16 h (part específica)


Convocatòria EXTRAORDINÀRIA 2020 (part específica)

Inscripció: del 25 (a partir de les 9 h) al 29 de maig de 2020
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 4 de juny de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 5 al 19 de juny de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 22 de juny de 2020

 • Prova: 25 de juny de 2020

  9 h Verificació de la identitat dels aspirants
  9.30 a 11.30 h Prova

Qualificacions provisionals: a partir de l'1 de juliol de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 6 de juliol de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2020

Convocatòria de SETEMBRE 2020 (part específica)

Inscripció: de l'1 al 4 de setembre de 2020
Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

 • Proves: 1 d'octubre de 2020 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: 5 d'octubre de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d'octubre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 9 d'octubre de 2020

Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.


GRAU SUPERIOR

(Més informació AQUÍ)

Convocatòria ORDINÀRIA 2020 (part comuna i/o específica)

Inscripció: del 16 (a partir de les 9 h) al 26 de març de 2020
Pagament de la taxa: fins al 27 de març de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 15 d'abril de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 16 al 29 d'abril de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 30 d'abril de 2020

 • Prova part comuna: 13 de maig de 2020

  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
  18 h Descans
  18.30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques o Història
 • Prova part específica: 14 de maig de 2020

  15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16 a 19 h Part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de maig de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 3 de juny de 2020

Si els aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major (cal acreditar documentalment) poden presentar-se a la convocatòria d'incidència. 

Convocatòria d'INCIDÈNCIES 2020

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 15 de maig de 2020
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 18 de maig de 2020

Prova: 20 de maig de 2020 a les 9.30 h (part comuna) i a les 16 h (part específica)

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA 2020 (part específica)

Inscripció: del 25 (a partir de les 9 h) al 29 de maig de 2020
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 4 de juny de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 5 al 19 de juny de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: no més tard del 22 de juny de 2020

 • Prova: 26 de juny de 2020

9 h Verificació de la identitat dels aspirants
9.30 a 12.30 h Prova de la part específica 

Qualificacions provisionals: a partir de l'1 de juliol de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 6 de juliol de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: no més tard del 7 de juliol de 2020

Convocatòria de SETEMBRE 2020 (part específica)

Inscripció: de l'1 al 4 de setembre de 2020
Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020

 • Proves: 1 d'octubre de 2020 (a les 9.30 h)

Qualificacions provisionals: 5 d'octubre de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d'octubre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 9 d'octubre de 2020

Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.