Els seminaris d'art de l'escola del curs 2019-20 estan pendents d'ésser publicats.