Estudis reglats

CFGM Disseny Gràfic Interactiu (1R CURS)  14/09/2017, a les 10.00h
CFGM Disseny Gràfic Interactiu (2N CURS)  14/09/2017, a les 11.00h
CFGM Serigrafia artística (1R CURS) 14/09/2017, a les 11.00h
CFGM Serigrafia artística (PROJECTE FINAL) 14/09/2017, a les 16.00h
CFGS Espais gràfics interactius (1R CURS) 19/09/2017, a les 18.00h
CFGS Projectes i direcció obres interiorisme (2N CURS)  19/09/2017, a les 19.00h
CFGS Projectes i direcció obres interiorisme (PROJECTE FINAL) 19/09/2017, a les 18.45h 


Estudis no reglats

Introducció al disseny – Preparatori de proves d’accés 19/09/2017, a les 15.30h
Expressió plàstica A partir del 18 d'octubre, dia i hora que correspongui
Tallers d'art A partir del 2 d’octubre, dia i hora que correspongui