GRAU MITJÀ

Convocatòria extraordinària setembre 2017 (part específica)

Inscripció: 
de l'1 al 6 de setembre de 2017

Llista provisional d'admesos i exclosos: 
7 de setembre de 2017 


Presentació de documentació al centre:
12 de setembre de 2017 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 
13 de setembre de 2017 

Prova: 14 de setembre de 2017 
Identificació: 09.00 h de setembre de 2017 
Prova: 09.30 a les 11.30h

Qualificacions provisionals: 
18 de setembre de 2017

Termini per presentar reclamacions al centre: 
del 19 al 21 de setembre de 2017 ( en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: 
a partir del 22 de setembre de 2017

Més informació AQUÍ.

GRAU SUPERIOR

Convocatòria extraordinària setembre 2017 (part específica)

Inscripció: 
de l'1 al 6 de setembre de 2017

Llista provisional d'admesos i exclosos: 
7 de setembre de 2017 


Presentació de documentació al centre:
12 de setembre de 2017 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 
13 de setembre de 2017 

Prova: 14 de setembre de 2017 
Identificació: 09.00 h de setembre de 2017 
Prova: 09.30 a les 11.30h

Qualificacions provisionals: 
18 de setembre de 2017

Termini per presentar reclamacions al centre: 
del 19 al 21 de setembre de 2017 ( en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: 
a partir del 22 de setembre de 2017

Més información AQUÍ.