GRAU MITJÀ

(Més informació AQUÍ).

Segona Convocatòria

Inscripció: del 30 de maig (a partir de les 9 h) fins al 2 de juny de 2017
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2017 
Presentació de la documentació al centre: del 7 al 9 de juny de 2017 (en l'horari d'atenció al públic) 
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 13 de juny de 2017 

Prova part específica: 14 de juny de 2017 
9:00 h Verificació de la identitat dels aspirants 
9:30-11:30 h Prova

Qualificacions provisionals: a partir del 23 de juny de 2017 
Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de juny de 2017 (en l'horari d'atenció al públic) 
Qualificacions definitives: no més tard del 30 de juny de 2017

Després d'aquesta primera convocatòria extraordinària, existeix una última convocatòria el setembe. Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.

GRAU SUPERIOR

(Més informació AQUÍ)

Segona Convocatòria

Inscripció: del 30 de maig (a partir de les 9 h) fins al 2 de juny de 2017
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2017
Presentació de la documentació al centre: del 7 al 9 de juny de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 13 de juny de 2017

Prova part específica: 15 de juny de 2017
9:00 h Verificació de la identitat dels aspirants
9:30-12:30 h Prova

Qualificacions provisionals: a partir del 23 de juny de 2017
Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de juny de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: no més tard del 30 de juny de 2017

Després d'aquesta primera convocatòria extraordinària, existeix una última convocatòria el setembe. Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.