Estudis reglats en cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

Cicles formatius de Grau Mitjà:
Serigrafia Artística i Assistència al Producte Gràfic Interactiu
Dates de preinscripció: del 16 al 24 de maig de 2017

Els alumnes que tinguin pendents proves de recuperació poden formalitzar la preincripció a l'espera dels resultats.
Per fer la preinscripció és necessari omplir la butlleta de preinscripció (AQUÍ) juntament amb la fotocòpia del DNI de l'alumne. En cas de que sigui menor, cal adjuntar també la fotocòpia del tutor/s.

Per ampliar informació consulteu aquest enllaç sobre Grau Mitjà.

Convocatòria ordinària.

 • Inscripció a les proves: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
 • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 24 d'abril de 2017
 • Presentació de la documentació al centre: del 25 al 27 d'abril de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d'abril de 2017
 • Prova Part comuna: 10 de maig de 2017
  15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16:00 h Primer bloc: part comunicativa i social
  18:00 h Descans
  18:30 h Segon bloc: part científicotecnològica i matemàtica

 • Part específica: 9 de maig de 2017
  15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
  16:00-18:00 h Part específica

 • Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017
 • Termini per presentar reclamacions: de 22 al 24 de maig de 2017
 • Qualificacions definitives: a partir del 25 de maig de 2017

Cicle formatiu Grau Superior: Espais interactius
(ÚNIC CICLE de GRAU SUPERIOR amb itinerari d'espais interactius)
Dates de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2017

Els alumnes que tinguin pendents proves de recuperació poden formalitzar la preincripció a l'espera dels resultats.
Per fer la preinscripció és necessari omplir la butlleta d'inscripció, juntament amb la fotocòpia del DNI de l'alumne. En cas de que sigui menor, cal adjuntar també la fotocòpia del tutor/s.

Per ampliar informació consulteu aquest enllaç sobre Grau Superior.

Convocatòria ordinària.

 • Inscripció a les proves: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
 • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 24 d’abril de 2017
 • Presentació de la documentació al centre: del 25 al 27 d’abril de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2017
 • Prova Part comuna: 17 de maig de 2017 
  15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants 
  16:00 h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana 
  18:00 h Descans 
  18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història 

 • Prova Part específica: 18 de maig de 2017
  15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants 
  16:00-19:00 h Part específica

 • Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
 • Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juny de 2017

Cicles formatiu de Grau Superior:
Projectes i Direcció d'Obres d'Interiorisme
Dates de preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2017

Els alumnes que tinguin pendents proves de recuperació poden formalitzar la preincripció a l'espera dels resultats.
Per fer la preinscripció és necessari omplir la butlleta d'inscripció, juntament amb la fotocòpia del DNI de l'alumne. En cas de que sigui menor, cal adjuntar també la fotocòpia del tutor/s.

Per ampliar informació consulteu aquest enllaç sobre Grau Superior.

Convocatòria ordinària.

 • Inscripció a les proves: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
 • Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h) 
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 24 d’abril de 2017 
 • Presentació de la documentació al centre: del 25 al 27 d’abril de 2017 (en l'horari d'atenció al públic) 
 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2017
 • Prova Part comuna: 17 de maig de 2017 
  15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants 
  16:00 h  Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana 
  18:00 h Descans 
  18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

 • Prova Part específica: 18 de maig de 2017
  15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants 
  16:00-19:00 h Part específica

 • Qualificacions provisionals: a partir del 26 de maig de 2017
 • Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)
 • Qualificacions definitives: a partir de l'1 de juny de 2017


Curs d'introducció al disseny

Pendents d'ésser publicades per al proper curs 2017 - 2018.


Estudis no reglats: Tallers monogràfics i Tallers d'expressió plàstica

Pendents d'ésser publicades per al proper curs 2017 - 2018.