GRAU MITJÀ

(Més informació AQUÍ).

Convocatòria de SETEMBRE 2018 (part específica)

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2018

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 14 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 18 de setembre de 2018

  Proves: 19 de setembre de 2018 a les 9:30 h  

Qualificacions provisionals: 21 de setembre de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 28 de setembre de 2018

Si els aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major (cal acreditar documentalment) poden presentar-se a la convocatòria d'incidència. 

Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.


GRAU SUPERIOR

(Més informació AQUÍ)

Convocatòria ordinària proves d'accés 2018

Inscripció: del 3 al 7 de setembre de 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2018

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 14 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 18 de setembre de 2018

  Proves: 19 de setembre de 2018 (a les 9:30 h)  

Qualificacions provisionals: 21 de setembre de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 24 al 26 de setembre de 2018 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 28 de setembre de 2018

Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.