Llistat d'enunciats de recuperació  de les unitats formatives de CFGM del producte gràfic interactiu del curs 2016-2017:

Volum

UF1. Espai: iniciació (PDF 167 KB). Descarregueu AQUÍ.
UF2. Forma: Anàlisi, estructura, representació (PDF165 KB). Descarregueu AQUÍ.

Web
UF1. Introducció a la xarxa (PDF 67 KB). Descarregueu AQUÍ.
UF2. Llenguatges de programació. Codi Font (PDF 74 KB). Descarregueu AQUÍ.
UF3. Estructura i disseny web (PDF 70 KB).Descarregueu AQUÍ.
UF4. Publicació a la xarxa (PDF 73 KB). Descarregueu AQUÍ.
UF5. Aplicacions noves i recursos (PDF 70 KB). Descarregueu AQUÍ.
 
Multimèdia
UF3. So (PDF 69 KB). Descarregueu AQUÍ.
UF4. Vídeo (PDF 70 KB). Descarregueu AQUÍ.
UF6_Entorns multimèdia i integració de continguts (PDF 67 KB). Descarregueu AQUÍ.
 
Projectes
UF1. Projectes. Iniciació (PDF 76 KB). Descarregueu AQUÍ.
 
Obra Final
UF1. Obra Final (PDF 78 KB). Descarregueu AQUÍ.
 
Història del disseny gràfic
UF2. Història del disseny gràfic: Antecedents, evolució i actualitat. (PDF 65 KB). Descarregueu AQUÍ.