GRAU MITjÀ

(Més informació AQUÍ).

Convocatòria ORDINÀRIA 2019 (part comuna i/o específica)

Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019

Pagament taxa: fins al 26 de març de 2019 (abans de les 22 h)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 4 d'abril de 2019

Presentació de la documentació al centre: del 5 al 26 d'abril de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Presentació de la documentació complementària al centre: del 5 al 26 d'abril de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 29 d'abril de 2019

  Prova part comuna: 8 de maig de 2019 a les 15:30 h  

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18 h Descans
18.30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

  Prova part específica: 9 de maig de 2019

15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16 a 18 Part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 20 de maig de 2019

Termini per presentar reclamacions al centre: del 21 al 23 de maig de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives i emisió de certificats: a partir del 27 de maig de 2019

Si els aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major (cal acreditar documentalment) poden presentar-se a la convocatòria d'incidència. 

Convocatòria d'incidències 2019

Inscripció: no més tard de les 12 h del 13 de maig de 2019

Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 14 de maig de 2019

Prova: 15 de maig de 2019 a les 9.30 h

Convocatòria extraordinària 2019 (part específica)

Inscripció: del 27 de maig (a partir de les 9 h) fins al 31 de maig de 2019

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 4 de juny de 2019

Presentació de la documentació al centre: del 5 al 19 de juny de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: no més tard del 20 de juny de 2019

Prova: 25 de juny de 2019 
9 h Verificació de la identitat dels aspirants 
9.30 a 12.30 h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals: a partir de l'1 de juliol de 2019

Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 4 de juliol de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 5 de juliol de 2019

Convocatòria de setembre 2019 (part específica)

Inscripció: del 2 al 6 de setembre de 2019

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 10 de setembre de 2019

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 26 de setembre de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 27 de setembre de 2019

Proves: 1 d'octubre de 2019 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: 3 d'octubre de 2019

Termini per presentar reclamacions al centre: del 4 al 8 d'octubre de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 9 d'octubre de 2019

Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.


GRAU SUPERIOR

(Més informació AQUÍ)

Convocatòria ORDINÀRIA 2019 (part comuna i/o específica)

Inscripció: del 15 de març (a partir de les 9 h) fins al 25 de març de 2019

Pagament de la taxa:  fins al 26 de març de 2019 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 5 al 26 d'abril de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 d'abril de 2019

Presentació de la documentació complementària al centre: del 8 al 29 d'abril de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

  Prova part comuna: 15 de maig de 2019 a les 15:30 h  

  Prova part específica: 20 de maig de 2019 a les 15:30 h    

Qualificacions provisionals: a partir del 28 de maig de 2019

Termini per presentar reclamacions al centre: del 29 al 31 de maig de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 4 de juny de 2019

Si els aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major (cal acreditar documentalment) poden presentar-se a la convocatòria d'incidència. 

Convocatòria d'incidències 2019

Inscripció: no més tard de les 12 h del 20 de maig de 2019

Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 21 de maig de 2019

Prova: 22 de maig de 2019 (parta comuna a les 9.30 h i parte específica, a les 16 h.

Convocatòria d'extraordinària 2019 (part específica)

Inscripció: del 27 de maig (a partir de les 9 h) fins al 31 de maig de 2019

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 4 de juny de 2019

Presentació de la documentació al centre: del 5 al 19 de juny de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: no més tard del 20 de juny de 2019

Prova: 26 de juny de 2019
9 h Verificació de la identitat dels aspirants
9.30 a 12.30 h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals: a partir de l'1 de juliol de 2019

Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 4 de juliol de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 5 de juliol de 2019

Convocatòria de setembre 2019 (part específica)

Inscripció: del 2 al 6 de setembre de 2019

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 10 de setembre de 2019

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 26 de setembre de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 27 de setembre de 2019

Proves: 1 d'octubre de 2019 a les 9.30 h

Qualificacions provisionals: 3 d'octubre de 2019

Termini per presentar reclamacions al centre: del 4 al 8 d'octubre de 2019 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 9 d'octubre de 2019

Més informació sobre les convocatòries AQUÍ.